Om meer voeling te houden met de HVPV-leden maakt het bestuur tegenwoordig gebruik van een WAG. Zo’n WoonAdviesGroep (de naam zegt het al) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De thema’s waarvoor nu een WAG is ingesteld zijn: de Prettig en Veilig wonen, Duurzaam wonen, Huren, verhuren en onderhoud en de WAG Duurzaam wonen.

WAG Prettig en Veilig wonen, Huren, Verhuren, Onderhoud en Bewonerscommissies
Joëlle Renger (Bestuur en coördinator)
Jan van Beek (Bestuur)
Nel van Vessem
Patrick Willemsen
Fransje Kraaijeveld
Alex van Nieuw-Amerongen
Johnny Koudijs (Bestuur)

WAG Duurzaam wonen
Chris Alberti (Bestuur en coördinator)
John Henstra
Nel van Vessem
Patrick Willemsen
Johnny Koudijs (Bestuur) 
Daniël Meerwijk

Heeft u ook interesse om deel te nemen aan een WAG? Stuur dan een e-mail naar secretaris@hvpv.info voor meer informatie