Om meer voeling te houden met de HVPV-leden maakt het bestuur tegenwoordig gebruik van een WAG. Zo’n WoonAdviesGroep (de naam zegt het al) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De thema’s waarvoor nu een WAG is ingesteld zijn: de Prettig en Veilig wonen, Huren  verhuren en onderhoud en de WAG Duurzaamheid.

WAG Prettig en Veilig wonen, Huren, Verhuren, Onderhoud en Bewonerscommissies
Joëlle Brouwer-Renger (Bestuur en coördinator)
Jan van Beek (Bestuur)
Nel van Vessem
Patrick Willemsen
Fransje Kraaijeveld
Alex van Nieuw-Amerongen
Johnny Koudijs (Bestuur)

WAG Duurzaam wonen
Johnny Koudijs (Bestuur)
John Henstra
Nel van Vessem
Patrick Willemsen
Daniël Meerwijk

Heeft u ook interesse om deel te nemen aan een WAG? Stuur dan een e-mail naar secretaris@hvpv.info voor meer informatie