Er is van alles te doen in de HVPV en daarom heeft het bestuur besloten twee werkgroepen in te stellen. De Werkgroep Participatie zorgt voor de verbinding tussen bestuur en huurders. Concreet betekent dit, dat deze werkgroep zorgt voor de organisatie van een bijeenkomst. Want er moet niet alleen een zaal zijn, maar ook allerlei voorzieningen: van koffie, thee en dergelijke tot bijvoorbeeld een microfoon en beamer. Trudi Stoltz en Annette van Prattenburg zitten in deze werkgroep.

In de werkgroep PR zitten John Henstra, Tim de Coo, Jan van Beek, Trudi Stoltz en Nel van Vessem. Zij zorgen voor onder andere de website en de nieuwsbrief