Wij behartigen de belangen van de huurders en woningzoekenden van Patrimonium woonservice. We zetten ons in voor betaalbare, duurzame en kwalitatief goede woningen. We doen dit vanuit een sterk georganiseerde vereniging, waarbij we een duurzame relatie onderhouden met onze achterban en samenwerken met huurdersorganisaties in de regio. We willen een professionele gesprekspartner zijn.