Over ons

Over ons

HuurdersVereniging Patrimonium Veenendaal (HVPV) is op 24 februari 2015 ontstaan uit een fusie tussen Huurdersvereniging SIB en Huurdersvereniging Patrimonium.

Doordat de woningcorporaties Patrimonium woonstichting en SIB woonservice besloten om een fusie voor te bereiden, ontstonden er contacten tussen de besturen van beide huurdersverenigingen.

Omdat hen individueel gevraagd werd een zienswijze te geven over deze voorgenomen fusie, besloten zij om deze gezamenlijk uit te brengen. Met behulp van een adviseur van het Woonbond Kennis en Adviescentrum (WKA) werd een lijvig stuk geproduceerd en aan de corporaties aangeboden.

Deze zienswijze is meegezonden met de aanvraag tot goedkeuring voor de fusie aan de diverse instanties waaronder de Minister. Na goedkeuring besloten de corporaties om per 1 januari 2015 te gaan fuseren.

Dit was voor de huurdersverenigingen aanleiding om een samenwerkings- intentieverklaring op te maken , met als doel te komen tot een fusie, deze verklaring is op 3 november 2014 door beide huurdersverenigingen ondertekend.

Huurdersvereniging SIB (opgericht op 4 juli 2001) heeft evenals Huurdersvereniging Patrimonium (opgericht op 29 juni 1999) een verleden. Ze zijn beide opgericht met het doel de belangen van de huurders van hun corporatie te behartigen.

Op 29 juli 2015 is de akte houdende STATUTENWIJZIGING gepasseerd en is er vanaf dat moment één officiële huurdersvereniging onder de naam: HuurdersVereniging Patrimonium Veenendaal (HVPV).

Na de fusie tussen Patrimonium Woonservice en de Veenendaalse WoningStichting op 2 juni 2022 gaat de nieuwe corporatie Veenvesters heten. De HVPV verandert dan in HuurdersVereniging VeenVesters: HVVV.