Hier kunt u het Jaarplan 2020 van het bestuur HVPV downloaden. Helaas moeten we nu al constateren dat we – vanwege de coronacrisis – niet alles zullen kunnen realiseren dit jaar.