Nieuwsbrief renovatie Duivenwal

In december 2021 heeft Patrimonium Woonservice een nieuwsbrief rondgestuurd naar de bewoners van de Duivenwal met een overzicht van de stand van zaken en de voortgang. NIEUWSBRIEF DUIVENWAL nr. 10…

Lees verder Nieuwsbrief renovatie Duivenwal

Bulletin Duivenwal

Voordat een renovatie plaatsvindt worden diverse stappen ondernomen en afspraken genoteerd waaronder het Sociaal Statuut. Deze afspraken over voorzieningen en vergoedingen zijn door de huurdersvereniging doorgenomen en van commentaar voorzien.…

Lees verder Bulletin Duivenwal

Jaarplan 2020 HVPV

Hier kunt u het Jaarplan 2020 van het bestuur HVPV downloaden. Helaas moeten we nu al constateren dat we - vanwege de coronacrisis - niet alles zullen kunnen realiseren dit…

Lees verder Jaarplan 2020 HVPV

Wijziging verenigingsstructuur

  • Bericht reacties:0 Reacties

Met ingang van 1 januari 2018 is met goedkeuring van de ledenraad de organisatiestructuur van de huurdersvereniging gewijzigd, wij zullen in navolging van het op 19 februari 2018 officiële besluit…

Lees verder Wijziging verenigingsstructuur