• Als huurdersvereniging HVPV hebben wij in uw belang gesprekken gevoerd met Patrimonium Woonservice over de naderende renovatie van Duivenwal 1 en 2. In aanvulling op alles wat in het Informatieboekje Groot onderhoud Duivenwal I en II staat, hebben wij de volgende afspraken kunnen maken:

 • Keukenblokken
  Op ons aandringen zal Patrimonium niet alleen alle keukenblokken ouder dan 10 jaar vervangen, maar tevens bij keukenblokken jonger dan 10 jaar per adres bekijken of vervanging noodzakelijk is. Dit komt tijdens het keukentafelgesprek aan de orde, waarbij u dan tegelijk uw keuze voor kleur en samenstelling van de keuken kunt aangeven.
 • Zonwering voor het slaapkamerraam

 • Diverse bewoners hebben zelf ooit zonwering aangebracht voor de slaapkamer. Dit brengt verkoeling en bevordert in de zomer een goede nachtrust. Patrimonium wilde deze (laten) verwijderen, waarna u zelf nieuwe zonwering zou moeten aanschaffen. Op ons initiatief is echter het volgende afgesproken:

 • Heeft u op dit moment al een uitvalscherm als zonwering voor uw slaapkamerraam, dat is geplaatst met toestemming van Patrimonium? Dan zal Patrimonium deze kosteloos vervangen door nieuwe uitvalschermen, die bij hen in eigendom blijven en die ze ook zullen onderhouden.
 • Heeft u op dit moment screens (verticale zonwering)? Deze blijven hangen of ze worden voor het schilderen tijdelijk verwijderd en daarna weer teruggeplaatst.
 • Had u nog geen zonwering voor uw slaapkamer, maar zou u deze nu wel willen aanschaffen? Geef dit dan tijdens het keukentafelgesprek door aan Patrimonium. Er mogen alleen nog maar dezelfde schermen geplaatst worden in het hele complex. U zult de zonwering zelf moeten bekostigen, maar Patrimonium kan bemiddelen voor gezamenlijke inkoop – en daarmee een lagere prijs.
 • Wie zónder toestemming van Patrimonium ooit zonwering geplaatst heeft, zal deze moeten (laten) verwijderen. U kunt dan wel tijdens het keukentafelgesprek aangeven dat u op eigen kosten de nieuwe, door Patrimonium goedgekeurde zonwering wilt bestellen.

 • Spreekuur

Er is gedurende de renovatie een (wekelijks) spreekuur; u hoort daar t.z.t. meer over. Daarbij is in ieder geval een medewerker van Patrimonium aanwezig (projectopzichter of gebiedsregisseur). Vanuit de aannemer zijn er twee bewonersbegeleiders die nauw contact houden met de bewoners. 

 • Opruimdagen

Kort voor de verbouwing worden een aantal opruimdagen georganiseerd. Bewoners kunnen dan overbodige spullen weggooien. Patrimonium voert de spullen vervolgens af. U hoort ruim op tijd wanneer deze opruimdagen plaatsvinden.

 • Communicatie individueel

Minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden in uw appartement, wordt u als bewoner(s) geïnformeerd over de detailplanning, de omvang van de werkzaamheden en de maatregelen die u zelf moet treffen.

Communicatie collectief

De algemene informatie over de werkzaamheden vindt u in de nieuwsbrieven van Patrimonium, op de website www.duivenwal.nl en op de digitale informatieborden in de hallen. 

 • Voorzieningen om overlast te beperken
 • De aannemer verstrekt tijdig kosteloos afdekfolie en tape waarmee u uw meubels e.d. kunt afdekken.
 • Waar gewerkt wordt, zal de aannemer zelf de vloer afdekken.
 • In de woning wordt een stofschot/kozijn geplaatst als afscheiding tussen het werkgebied en de opgeslagen inboedel. Heeft u meer ruimte nodig om uw meubels e.d. op te slaan omdat alles niet achter de afscheiding past, dan biedt Patrimonium de optie om deze elders op te slaan. Dit kunt u tijdens het keukentafelgesprek aangeven.
 • Tijdens sloopwerkzaamheden wordt stof actief weggezogen.
 • Patrimonium stelt verhuisdozen beschikbaar voor het tijdelijk opslaan van huisraad en spullen en zal u hierover tijdig informeren.
 • Na uitvoering van de werkzaamheden wordt de werkplek schoon en zonder beschadigingen achtergelaten.

 • Voorzieningen om bewoners te ondersteunen

Kunt u geen beroep kunnen doen op hulp van (klein)kinderen, kennissen en/of buren, dan biedt Patrimonium ondersteuning. Tijdens het keukentafelgesprek met iedere bewoner inventariseert de bewonersbegeleider of u hier behoefte aan heeft. Het gaat om:

 • hulp en bijzonderheden op het gebied van zorg en welzijn;
 • hulp bij het inpakken van huisraad en spullen;
 • het verplaatsen van meubelen noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • het demonteren van eventueel aanwezige hulpmiddelen zoals een handgreep of douchezitje. Deze worden na afloop in overleg met u weer gemonteerd. Als u nieuwe hulpmiddelen wenst, dan dient u deze zelf aan te schaffen of via de WMO aan te vragen.
 • technische hulp bij het loskoppelen en opnieuw aansluiten van de wasmachine en/of droger;
 • het demonteren en opnieuw in elkaar zetten van meubels, ophangen van lampen etc.

 • Schade in de woning

Schade die voor vergoeding in aanmerking komt is schade, die het gevolg is van verwijtbare fouten of onzorgvuldigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. In eerste instantie zou u dit binnen 24 uur moeten melden, maar wij hebben bedongen dat u deze schades binnen 5 werkdagen na oplevering moet melden bij Patrimonium én bij uw eigen verzekering. Binnen drie werkdagen na melding zal Patrimonium de schade komen beoordelen. Schades die niet binnen 5 werkdagen worden gemeld, komen niet voor vergoeding of herstel in aanmerking.

 • Bouwketen en voertuigen aannemer Van Wijnen Trebbe

Er zullen tijdens de verbouwing een aantal containers worden geplaatst op de grasvelden aan de voorzijde van de Duivenwal I en II. Van Wijnen Trebbe zullen deze gebruiken voor het opslaan van bouwmaterialen e.d. en als ruimtes waar hun werknemers hun lunch- en koffiepauzes kunnen doorbrengen.

De werknemers zullen hun voertuigen met toestemming van Gemeente Veenendaal plaatsen op het bovendek van de parkeergarage aan de achterkant van Duivenwal II.

 • De tuinen van Duivenwal I en II

Nadat de verbouwing is afgerond, zullen de tuinen worden aangepakt. Dit zal pas in 2023 gebeuren. Dit geeft ons de mogelijkheid om na te denken over de aanpak en uitvoering hiervan. Misschien heeft u zelf ideeën hierover of wilt u meewerken aan een tuin die toegankelijk en functioneel wordt voor alle bewoners? Als voorbeeld kunt u denken aan leuke perkjes, pergola’s met gezellige zitplaatsen (ook voor scootmobiels) tijdens de warme zomerdagen ter beschutting van de zon, een gezonde kruidentuin voor zowel de mens als de insecten, een speelplaats voor (klein)kinderen die op bezoek komen?
Uw ideeën kunt u alvast doorgeven aan Johnny Koudijs (jkoudijs73@gmail.com), die u samen met de huurdersvereniging HVPV zo goed mogelijk hierbij wil betrekken.

 • Om meer voeling te houden met de HVPV-leden maakt het bestuur tegenwoordig per thema gebruik van een WAG. Zo’n WoonAdviesGroep (de naam zegt het al) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de HVPV. Er is nu een WAG Prettig en Veilig wonen, Huren, Verhuren, Onderhoud en Bewonerscommissies en een WAG Duurzaam wonen.

Wilt u ook meedenken over één van deze thema’s? Aarzel dan niet om contact op te nemen via secretaris@hvpv.info. We leggen u graag uit hoe het werkt.

 • Contact

Als HVPV komen wij op voor de belangen van de huurders. Wij staan het hele jaar in verbinding met Patrimonium over zaken zoals huurverhoging, veilig wonen en duurzaamheid. Bij renovatieprojecten adviseren wij hoe deze zo soepel mogelijk kunnen verlopen, juist omdat dit ingrijpende gebeurtenissen zijn. Heeft u vragen/opmerkingen, dan kunt u altijd contact opnemen met de HVPV via 06-40572673 of secretaris@hvpv.info, ongeacht of u lid bent of niet.

Natuurlijk hopen we wel dat álle huurders van Patrimonium lid worden van de HVPV! Want als we namens méér mensen spreken, staan we des te sterker. Het lidmaatschap bedraagt slecht € 0,50 per maand. Bel 06-40572673 of mail secretaris@hvpv.info, als u zich wilt aanmelden.

Meer informatie is te vinden op deze website.