Ronny van de Weert erelid HVPV

Op 19 februari 2020 hebben we Ronny de Weert benoemd tot erelid van de HVPV. Zij heeft zich eerst via de Verenigingsraad en later in de HVPV tientallen jaren ingezet voor huurders. Wegens gezondheidsredenen moet ze nu stoppen als tweede penningmeester. We bedanken Ronny van harte en hopen haar als erelid nog vaak te mogen begroeten bij onze bijeenkomsten.