Wijziging verenigingsstructuur

  • Bericht reacties:0 Reacties

Met ingang van 1 januari 2018 is met goedkeuring van de ledenraad de organisatiestructuur van de huurdersvereniging gewijzigd, wij zullen in navolging van het op 19 februari 2018 officiële besluit in de Algemene vergadering de statuten conform dit besluit laten wijzigen.

Wat is er dan gewijzigd ?

In de toekomst zullen we per jaar vier maal een huurderraadpleging houden in de vorm van een thema-avond. Op deze avonden komen onderwerpen aan de orde die op dat moment actueel zijn in het overleg tussen Patrimonium woonservice en de Huurdersvereniging. Graag willen wij de mening weten over de te behandelen onderwerpen.

Daarnaast worden er 4 maal per jaar vergaderingen belegt met de bewonerscommissies, deze vergaderingen zullen samen met Patrimonium woonservice plaats vinden en hier zullen de gebruikelijke onderwerpen als jaarplannen, jaarverslagen etc. aan de orde komen

Geef een antwoord