Wij komen op voor de belangen van de huurders van Veenvesters

Wat doet HVPV?

Opkomen voor belangen van huurders

De HuurdersVereniging Patrimonium Veenendaal (HVPV) is over allerlei onderwerpen gesprekspartner van Veenvesters. Wij brengen gevraagd en ongevraagd adviezen uit over onder andere betaalbaarheid, kwaliteit en verduurzaming van woningen. De bevoegdheden van de HVPV zijn wettelijk vastgelegd. Het bestuur van de HVPV overlegt op haar beurt met haar achterban via WoonAdvies Groepen. De bestuursleden zijn vrijwilligers en zelf ook huurders.

Met gemeente en woningcorporatie

Prestatieafspraken leggen we vast

Ieder jaar maken we afspraken met de woningcorporatie en de gemeente over zaken zoals het aantal te realiseren huurwoningen, levensloopbestendigheid van woningen, het beheersen van de woonlasten en het bevorderen van de gewenste doorstroming. Verder leveren alle partijen hun bijdrage aan de energietransitie door onder andere woningen te verduurzamen en huurders te adviseren over energiebesparing.

FAQ

Hoe kan ik lid worden van de HVPV?

Iedereen die huurder is bij Veenvesters, kan voor slechts € 0,50 per maand lid worden van de HVPV. Dat bedrag wordt tegelijk met de huur in rekening gebracht.

Waarom zou ik lid worden van de HVPV?

Wie lid is, kan ook meepraten over het beleid. Dat kan tijdens de jaarlijkse ledenvergadering maar ook door lid te worden van een WAG: een WoonAdviesGroep. Er zijn WAG’s voor de onderwerpen Duurzaam Wonen, Prettig & Veilig wonen en voor Huren & Onderhoud.

Waar meld ik me aan voor de HVPV?

Stuur een e-mail naar secretaris@hvpv.info en geef aan dat u lid wilt worden. Vermeld ook uw naam en adresgegevens. Wij zorgen dat uw aanmelding op de juiste manier verwerkt wordt.

Hoe weet ik wat de HVPV doet?

Via de nieuwsbrief vertelt de HVPV over de zaken waar men zich mee bezighoudt. Ook ontvangt u zo de uitnodigingen voor bijeenkomsten zoals de jaarlijkse ledenvergadering. Verder heeft de HVPV een eigen rubriek op de maandelijkse Veenvesters-pagina in de Rijnpost.

Wat is een WoonAdviesGroep (WAG)?

Het bestuur van de HVPV hoort graag hoe de huurders denken over 1. Duurzaam Wonen, 2. Prettig & Veilig Wonen. en 3. Huren & Onderhoud Voor deze drie onderwerpen is een WoonAdviesGroep (WAG) in het leven geroepen. Een groepje belangstellende huurders komt als WAG iedere 5-6 weken bij elkaar om het desbetreffende onderwerp te bespreken en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het bestuur van de HVPV. Zo krijgt het bestuur meer zicht over wat er leeft bij de huurders.