Huurdersvereniging Patrimonium VEENENDAAL​

De vereniging die de belangen behartigt van iedereen die een woning van Patrimonium woonservice huurt

Hallo, ik ben Trijntje van Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal (HVPV)

Ik ben het gezicht van de vereniging en het is mijn bedoeling om HVPV meer bekendheid te geven en te zorgen dat huurders van Patrimonium onze vereniging kunnen vinden.

Wat doet HVPV?
Dat is een heel goede vraag, ik zal proberen daar een duidelijk antwoord op te geven:

HVPV is een organisatie die zich bezighoudt met behartigen van de belangen van huurders die een woning huren van Patrimonium woonservice. Belangenbehartiging is een vrij ruim begrip maar het houdt eigenlijk in dat wij voor u opkomen als u er met Patrimonium woonservice niet helemaal uit lijkt te komen. Ook werken wij op de achtergrond hard om op het gebied van beleid bij Patrimonium de beste afspraken te maken. Het komt er dus op neer dat we op verschillende gebieden voor u aan de slag zijn. Denkt u hierbij aan onderwerpen als onderhoud, nieuwbouw en sloop, en huurbeleid.

Doel en missie

HVPV heeft een duidelijk doel en een missie. Daarover leest u meer op de pagina’s Visie en Missie.

Om nog betere afspraken te kunnen maken is HVPV in gesprek met zowel Patrimonium als de gemeente Veenendaal. Ieder jaar worden tussen ons de prestatieafspraken gemaakt. Dat zijn afspraken waarin we gezamenlijk de volkshuisvestelijke doelen vastleggen waar alle partijen zich aan moeten houden.

Naast een regulier bestuur heeft de Huurdersvereniging ook enkele werk- en WoonAdviesgroepen, die zich bezighouden met verschillende onderwerpen.

Fijn dat u op de website kijkt, we houden u graag op de hoogte!

Kantoor

Duivenwal 267 Veenendaal

Spreekuur

Alleen op afspraak

Contact

Bel 06-40572673 of mail secretaris@hvpv.info