Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal

Home

Bestuur

Missie

Visie

Informatie

Thema

Nieuws

Over%20ons

Word%20Lid

Energiecoaches

Contact

 

 

 

 

 

 

Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal (HVPV) is een organisatie die zich bezig houdt met behartigen van de belangen van huurders die een woning huren van Patrimonium woonservice.


Het doel en vanuit welke opdracht de huurdersvereniging werkt vindt u terug op de pagina's Visie en Missie

Er wordt per jaar minimaal 4 keer gezamenlijk met de woningcorporatie vergaderd en in die vergaderingen komen zaken als jaarverslagen en begrotingen aan de orde maar ook zaken als onderhoud, nieuwbouw sloop, en niet onbelangrijk huurbeleid

Ook is de huurdersvereniging gesprekspartner bij de Gemeente Veenendaal als het gaat om zaken als prestatieafspraken en woonvisie

Naast een bestuur heeft de Huurdersvereniging enkele werkgroepen die zich bezig houden met deel onderwerpen zoals bv. de energiewerkgroep en communicatiewerkgr
oep

 

 

Kantoor Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal

Duivenwal 267 Veenendaal

Links
Patrimonium woonservice
Gemeente Veenendaal
Huurcommissie